Τηλεφωνικές Παραγγελίες

25410 26137 | 698 9451515

Ωράριο Λειτουργίας : 08:00 ως 22:00

Kwizda

Kwizda Dobol Gel Pro 10gr
Εντομοκτόνο Dobol Gel Pro για την καταπολέμηση ακμαίων κα νυμφών των κατσαρίδων. Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται υπό μορφή μικρής σταγόνας για τον έλεγχο των κατσαρίδων σε προκαθορισμένες και εντοπισμένες θέσεις. Εφαρμόστε σε σημεία που κρύβονται οι κατσαρίδες ζεστά σκοτεινά και υγρά μέρη επιμένοντας πίσω και κάτω από τα ψυγεία και ηλεκτρικές συσκευές.
11,18 
Kwizda Pankill 0.2 CS 500ml
Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο  Kwizda Pankill 0.2 CS , υδατικό αιώρημα μικροκαψουλών και εφαρμόζεται με ψεκασμό των επιλεγμένων επιφανειών από κατάλληλη απόσταση, που να εξασφαλίζει την καλή και ομοιόμορφη διαβροχή τους. Ο ψεκασμός κατευθύνεται προς τις επιφάνειες και ποτέ προς τον αέρα. Χρήση : Ανακινήστε τη φιάλη πριν από τη χρήση. Ψεκάστε σε απόσταση 10 περίπου εκατοστών μέχρι να διαβραχούν καλά χωρίς να τρέχουν σταγόνες, όλα τα σημεία στα οποία είναι πιθανό να κρύβονται ή να περνούν τα έντομα - αρθρόποδα στόχοι. Ψεκάστε κατά μήκος των σοβατεπιών, των γωνιών, των σωλήνων, των σχισμών και των ρωγμών, κάτω από τα έπιπλα, γύρω από σωλήνες ύδρευσης/ αποχέτευσης, ηλεκτρικές συσκευές, πρίζες, γύρω από πόρτες και παράθυρα, κάτω από χαλιά και σε άλλα σημεία που διέρχονται ή μπορεί να κρύβονται τα έντομα ή τα ακάρεα. Ο σωστός εντοπισμός των σημείων ψεκασμού αυξάνει την αποτελεσματικότητα και μειώνει τους κινδύνους και την άσκοπη δαπάνη. Για τον έλεγχο κυρίως των κουνουπιών, ψεκάστε εξωτερικούς τοίχους των σπιτιών, μπαλκόνια, αυλές, πρασιές, γκαζόν κτλ αλλά ποτέ σε φυτά που προορίζονται για βρώση.
10,80 
Kwizda Δάφνη Dobol Ant Gel Pro Εντομοκτόνο για την Καταπολέμηση όλων των Ειδών των Μυρμηγκιών 2 δολώματα
Kwizda Δάφνη Dobol Ant Gel Pro, Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής ή στομάχου για την καταπολέμηση όλων των ειδών των μυρμηγκιών Περιγραφή των μέτρων πρώτης βοήθειας Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων, τοποθετήστε τον ασθενή σταθερά σε πλάγια θέση κατά τη μεταφορά Μετά από επαφή με το δέρμα: Απομακρύνετε όλα τα επιμολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύντε το δέρμα με νερό και σαπούνι, και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση ερεθισμού, συμβουλευτείτε γιατρό. Μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, με τα μάτια ανοιχτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αν τα συμπτώματα παραμένουν αναζητήστε συμβουλή από οφθαλμίατρο. Μετά από εισπνοή: μη εφαρμόσιμο. Μετά από κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή άμεσα και δείξτε το προϊόν ή την ετικέτα του. Σε περίπτωση κατάποσης του προϊόντος από κάποιο κατοικίδιο αναζητήστε συμβουλή από κτηνίατρο. Ταξινόμηση του μείγματος Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΕC ή την Οδηγία 1999/45/EC Xn R22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης R52/53: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδρόβιο περιβάλλον Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) Νο 1272/2008 H412:Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις 2.2 Στοιχεία για την ετικέτα Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΕC ή την Οδηγία 1999/45/EC R22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης R52/53: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδρόβιο περιβάλλον Φράσεις ασφάλειας S1/2: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά S13: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές S35: Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο S46: Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα. S49: Διατηρήστε το μόνο στην αρχική συσκευασία. 1907/2006/EC & 1272/2008/EC FDS DOBOL ANT GEL 1st Version 12/04/11 Page 2/9 Version 1.2 of 22/09/2014 Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) Νο 1272/2008 H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Δηλώσεις προφύλαξης: P102 Μακριά από παιδιά. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P312 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P501 Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με του ισχύοντες κανονισμούς.
7,70