Τηλεφωνικές Παραγγελίες

25410 26137
698 9451515

Bobble

Bobble Build My Classic Black 550ml
Το   μπουκάλι Bobble Build My Classic Black  είναι εφοδιασμένο   με φίλτρο ενεργού άνθρακα   που συγκρατεί τα διάφορα χημικά και σωματίδια που βρίσκονται στο νερό βρύσης. Τα μπουκάλια Bobble αποτελούν μια καινοτόμο εναλλακτική επιλογή στο τυπικό εμφιαλωμένο νερό μίας χρήσης. Χρησιμοποιώντας τα   μπουκάλια νερού με φίλτρο Bobble   προστατεύετε το περιβάλλον, ενώ παράλληλα εξοικωνομείτε και χρήματα, αφού δε χρειάζεται να αγοράζετε συνεχώς καινούργια μπουκάλια και να τα πετάτε μετά την χρήση τους. Μπουκάλι νερού με φίλτρο που αλλάζει. Στόμιο ασφαλείας. Μαλακό καπάκι. Μπορεί να φιλτράρει 150lt νερό που ισοδυναμούν πρακτικά με 300 εμφιαλωμένα μπουκαλάκια. Φίλτρο ενεργού άνθρακα που απομακρύνει χλώριο και οργανικά κατάλοιπα. Υλικό κατασκευής χωρίς δισφαινόλη Α - BPA free. Χωρητικότητα 550ml. Made in the U.S.A. Το μπουκάλι χρειάζεται απλώς να το ξεπλύνεις (δεν μπαίνει πλυντήριο πιάτων). Το φίλτρο ξεπλένεται με ζεστό νερό.
9,78 
Bobble Build My Classic Blue 550ml
Το   μπουκάλι Bobble Build My Classic Blue  είναι εφοδιασμένο   με φίλτρο ενεργού άνθρακα   που συγκρατεί τα διάφορα χημικά και σωματίδια που βρίσκονται στο νερό βρύσης. Τα μπουκάλια Bobble αποτελούν μια καινοτόμο εναλλακτική επιλογή στο τυπικό εμφιαλωμένο νερό μίας χρήσης. Χρησιμοποιώντας τα   μπουκάλια νερού με φίλτρο Bobble   προστατεύετε το περιβάλλον, ενώ παράλληλα εξοικωνομείτε και χρήματα, αφού δε χρειάζεται να αγοράζετε συνεχώς καινούργια μπουκάλια και να τα πετάτε μετά την χρήση τους. Μπουκάλι νερού με φίλτρο που αλλάζει. Στόμιο ασφαλείας. Μαλακό καπάκι. Μπορεί να φιλτράρει 150lt νερό που ισοδυναμούν πρακτικά με 300 εμφιαλωμένα μπουκαλάκια. Φίλτρο ενεργού άνθρακα που απομακρύνει χλώριο και οργανικά κατάλοιπα. Υλικό κατασκευής χωρίς δισφαινόλη Α - BPA free. Χωρητικότητα 550ml. Made in the U.S.A. Το μπουκάλι χρειάζεται απλώς να το ξεπλύνεις (δεν μπαίνει πλυντήριο πιάτων). Το φίλτρο ξεπλένεται με ζεστό νερό.
10,49 
Bobble Build My Classic Lavender 550ml
Το   μπουκάλι Bobble Build My Classic Lavender  είναι εφοδιασμένο   με φίλτρο ενεργού άνθρακα   που συγκρατεί τα διάφορα χημικά και σωματίδια που βρίσκονται στο νερό βρύσης. Τα μπουκάλια Bobble αποτελούν μια καινοτόμο εναλλακτική επιλογή στο τυπικό εμφιαλωμένο νερό μίας χρήσης. Χρησιμοποιώντας τα   μπουκάλια νερού με φίλτρο Bobble   προστατεύετε το περιβάλλον, ενώ παράλληλα εξοικωνομείτε και χρήματα, αφού δε χρειάζεται να αγοράζετε συνεχώς καινούργια μπουκάλια και να τα πετάτε μετά την χρήση τους. Μπουκάλι νερού με φίλτρο που αλλάζει. Στόμιο ασφαλείας. Μαλακό καπάκι. Μπορεί να φιλτράρει 150lt νερό που ισοδυναμούν πρακτικά με 300 εμφιαλωμένα μπουκαλάκια. Φίλτρο ενεργού άνθρακα που απομακρύνει χλώριο και οργανικά κατάλοιπα. Υλικό κατασκευής χωρίς δισφαινόλη Α - BPA free. Χωρητικότητα 550ml. Made in the U.S.A. Το μπουκάλι χρειάζεται απλώς να το ξεπλύνεις (δεν μπαίνει πλυντήριο πιάτων). Το φίλτρο ξεπλένεται με ζεστό νερό.
9,78 
Bobble Classic Blue 550ml
Το   μπουκάλι Bobble Classic Blue  είναι εφοδιασμένο   με φίλτρο ενεργού άνθρακα   που συγκρατεί τα διάφορα χημικά και σωματίδια που βρίσκονται στο νερό βρύσης. Τα μπουκάλια Bobble αποτελούν μια καινοτόμο εναλλακτική επιλογή στο τυπικό εμφιαλωμένο νερό μίας χρήσης. Χρησιμοποιώντας τα   μπουκάλια νερού με φίλτρο Bobble   προστατεύετε το περιβάλλον, ενώ παράλληλα εξοικωνομείτε και χρήματα, αφού δε χρειάζεται να αγοράζετε συνεχώς καινούργια μπουκάλια και να τα πετάτε μετά την χρήση τους. Μπουκάλι νερού με φίλτρο που αλλάζει. Στόμιο ασφαλείας. Μαλακό καπάκι. Μπορεί να φιλτράρει 150lt νερό που ισοδυναμούν πρακτικά με 300 εμφιαλωμένα μπουκαλάκια. Φίλτρο ενεργού άνθρακα που απομακρύνει χλώριο και οργανικά κατάλοιπα. Υλικό κατασκευής χωρίς δισφαινόλη Α - BPA free. Χωρητικότητα 550ml. Made in the U.S.A. Το μπουκάλι χρειάζεται απλώς να το ξεπλύνεις (δεν μπαίνει πλυντήριο πιάτων). Το φίλτρο ξεπλένεται με ζεστό νερό.
9,78 
Bobble Classic Green 550ml
Το   μπουκάλι Bobble Classic Green  είναι εφοδιασμένο   με φίλτρο ενεργού άνθρακα   που συγκρατεί τα διάφορα χημικά και σωματίδια που βρίσκονται στο νερό βρύσης. Τα μπουκάλια Bobble αποτελούν μια καινοτόμο εναλλακτική επιλογή στο τυπικό εμφιαλωμένο νερό μίας χρήσης. Χρησιμοποιώντας τα μπουκάλια νερού με φίλτρο Bobble προστατεύετε το περιβάλλον, ενώ παράλληλα εξοικωνομείτε και χρήματα, αφού δε χρειάζεται να αγοράζετε συνεχώς καινούργια μπουκάλια και να τα πετάτε μετά την χρήση τους. Μπουκάλι νερού με φίλτρο που αλλάζει. Στόμιο ασφαλείας. Μαλακό καπάκι. Μπορεί να φιλτράρει 150lt νερό που ισοδυναμούν πρακτικά με 300 εμφιαλωμένα μπουκαλάκια. Φίλτρο ενεργού άνθρακα που απομακρύνει χλώριο και οργανικά κατάλοιπα. Υλικό κατασκευής χωρίς δισφαινόλη Α - BPA free. Χωρητικότητα 550ml. Made in the U.S.A. Το μπουκάλι χρειάζεται απλώς να το ξεπλύνεις (δεν μπαίνει πλυντήριο πιάτων). Το φίλτρο ξεπλένεται με ζεστό νερό.
9,44 
Bobble Classic Light Blue 550ml
Το μπουκάλι Bobble Classic Light Blu e Είναι εφοδιασμένο με φίλτρο ενεργού άνθρακα που συγκρατεί τα διάφορα χημικά και σωματίδια που βρίσκονται στο νερό βρύσης. Τα μπουκάλια Bobble αποτελούν μια καινοτόμο εναλλακτική επιλογή στο τυπικό εμφιαλωμένο νερό μίας χρήσης. Χρησιμοποιώντας τα μπουκάλια νερού με φίλτρο Bobble προστατεύετε το περιβάλλον,ενώ παράλληλα εξοικωνομείτε και χρήματα,διότι δε χρειάζεται να αγοράζετε συνεχώς καινούργια μπουκάλια και να τα πετάτε μετά την χρήση τους. Μπουκάλι νερού με φίλτρο που αλλάζει. Στόμιο ασφαλείας. Μαλακό καπάκι. Μπορεί να φιλτράρει 150lt νερό που ισοδυναμούν πρακτικά με 300 εμφιαλωμένα μπουκαλάκια. Φίλτρο ενεργού άνθρακα που απομακρύνει χλώριο και οργανικά κατάλοιπα. Υλικό κατασκευής χωρίς δισφαινόλη Α - BPA free. Χωρητικότητα 550ml. Made in the U.S.A. Το μπουκάλι χρειάζεται απλώς να το ξεπλύνεις (δεν μπαίνει πλυντήριο πιάτων). Το φίλτρο ξεπλένεται με ζεστό νερό.
9,78 
Bobble Classic Orange 550ml
Το   μπουκάλι Bobble Classic Orange  είναι εφοδιασμένο   με φίλτρο ενεργού άνθρακα   που συγκρατεί τα διάφορα χημικά και σωματίδια που βρίσκονται στο νερό βρύσης. Τα μπουκάλια Bobble αποτελούν μια καινοτόμο εναλλακτική επιλογή στο τυπικό εμφιαλωμένο νερό μίας χρήσης. Χρησιμοποιώντας τα   μπουκάλια νερού με φίλτρο Bobble   προστατεύετε το περιβάλλον, ενώ παράλληλα εξοικωνομείτε και χρήματα, αφού δε χρειάζεται να αγοράζετε συνεχώς καινούργια μπουκάλια και να τα πετάτε μετά την χρήση τους. Μπουκάλι νερού με φίλτρο που αλλάζει. Στόμιο ασφαλείας. Μαλακό καπάκι. Μπορεί να φιλτράρει 150lt νερό που ισοδυναμούν πρακτικά με 300 εμφιαλωμένα μπουκαλάκια. Φίλτρο ενεργού άνθρακα που απομακρύνει χλώριο και οργανικά κατάλοιπα. Υλικό κατασκευής χωρίς δισφαινόλη Α - BPA free. Χωρητικότητα 550ml. Made in the U.S.A. Το μπουκάλι χρειάζεται απλώς να το ξεπλύνεις (δεν μπαίνει πλυντήριο πιάτων). Το φίλτρο ξεπλένεται με ζεστό νερό.
9,44 
Bobble Classic Pink 550ml
Το   μπουκάλι Bobble Classic Pink  είναι εφοδιασμένο   με φίλτρο ενεργού άνθρακα   που συγκρατεί τα διάφορα χημικά και σωματίδια που βρίσκονται στο νερό βρύσης. Τα μπουκάλια Bobble αποτελούν μια καινοτόμο εναλλακτική επιλογή στο τυπικό εμφιαλωμένο νερό μίας χρήσης. Χρησιμοποιώντας τα   μπουκάλια νερού με φίλτρο Bobble   προστατεύετε το περιβάλλον, ενώ παράλληλα εξοικωνομείτε και χρήματα, αφού δε χρειάζεται να αγοράζετε συνεχώς καινούργια μπουκάλια και να τα πετάτε μετά την χρήση τους. Μπουκάλι νερού με φίλτρο που αλλάζει. Στόμιο ασφαλείας. Μαλακό καπάκι. Μπορεί να φιλτράρει 150lt νερό που ισοδυναμούν πρακτικά με 300 εμφιαλωμένα μπουκαλάκια. Φίλτρο ενεργού άνθρακα που απομακρύνει χλώριο και οργανικά κατάλοιπα. Υλικό κατασκευής χωρίς δισφαινόλη Α - BPA free. Χωρητικότητα 550ml. Made in the U.S.A. Το μπουκάλι χρειάζεται απλώς να το ξεπλύνεις (δεν μπαίνει πλυντήριο πιάτων). Το φίλτρο ξεπλένεται με ζεστό νερό.
9,78 
Bobble Classic Red 550ml
Το   μπουκάλι Bobble Classic Red  είναι εφοδιασμένο   με φίλτρο ενεργού άνθρακα   που συγκρατεί τα διάφορα χημικά και σωματίδια που βρίσκονται στο νερό βρύσης. Τα μπουκάλια Bobble αποτελούν μια καινοτόμο εναλλακτική επιλογή στο τυπικό εμφιαλωμένο νερό μίας χρήσης. Χρησιμοποιώντας τα   μπουκάλια νερού με φίλτρο Bobble   προστατεύετε το περιβάλλον, ενώ παράλληλα εξοικωνομείτε και χρήματα, αφού δε χρειάζεται να αγοράζετε συνεχώς καινούργια μπουκάλια και να τα πετάτε μετά την χρήση τους. Μπουκάλι νερού με φίλτρο που αλλάζει. Στόμιο ασφαλείας. Μαλακό καπάκι. Μπορεί να φιλτράρει 150lt νερό που ισοδυναμούν πρακτικά με 300 εμφιαλωμένα μπουκαλάκια. Φίλτρο ενεργού άνθρακα που απομακρύνει χλώριο και οργανικά κατάλοιπα. Υλικό κατασκευής χωρίς δισφαινόλη Α - BPA free. Χωρητικότητα 550ml. Made in the U.S.A. Το μπουκάλι χρειάζεται απλώς να το ξεπλύνεις (δεν μπαίνει πλυντήριο πιάτων). Το φίλτρο ξεπλένεται με ζεστό νερό.
9,89 
Bobble Infuse Βlack 590ml
Μπουκαλι φιλτραρίσματος Bobble Infuse με φίλτρο ενεργού άνθρακα σε μαύρο χρώμα. Το μπουκλαλι Infuse Bobble προσφέρει υγιεινό νερό καθημερινά χωρίς κατάλοιπα, χημικά και οσμές. Φιλτράρει το νερό πολύ γρήγορα και περιορίζει τα βαριά μέταλλα (χαλκό, ψευδάργυρο, μόλυβδο, υδράργυρο και κάδμιο), χλώριο, οργανικά κατάλοιπα και οσμές. Λειτουργεί με ενεργό φίλτρο άνθρακα που έχει μικρό ηλεκτροθετικό φορτίο που έλκει τα χημικά και τις ακαθαρσίες. Καθώς το νερό περνάει από τη θετικά φορτισμένη επιφάνεια του άνθρακα, τα αρνητικά ιόντα των κατάλοιπων του νερού έλκονται από στις επιφάνειες των κόκκων του άνθρακα. Με εργονομικό σχεδιασμό, στόμιο ασφαλείας, μαλακό καπάκι . Πιστοποιημένα χωρίς BPA, Phthalates και PVC. Ασφαλές για επαναλαμβανόμενη χρήση. Κατασκευασμένη 100% από ανακυκλωμένο (RPET) υλικό εγκεκριμένο από την FDA. Το Bobble Infuse είναι ένα μπουκάλι νερού με φίλτρο άνθρακα με δυνατότητα προσθήκης φρούτων ή λαχανικών για γεύση στο φιλτραρισμένο νερό. Προτείνεται η αλλαγή του φίλτρου κάθε 2 μήνες ή μετά από κατανάλωση 150 λίτρων νερού. Πλένεται στο χέρι με ζεστό νερό. Η συσκευασία περιέχει ένα φίλτρο νερού.
16,50 
Bobble Infuse Βεραμάν 590ml
Μπουκαλι φιλτραρίσματος Bobble Infuse   με φίλτρο ενεργού άνθρακα σε βεραμάν χρώμα. Το μπουκλαλι Infuse Bobble   προσφέρει υγιεινό νερό καθημερινά   χωρίς κατάλοιπα, χημικά και οσμές. Φιλτράρει το νερό πολύ γρήγορα και περιορίζει τα βαριά μέταλλα (χαλκό, ψευδάργυρο, μόλυβδο, υδράργυρο και κάδμιο), χλώριο, οργανικά κατάλοιπα και οσμές. Λειτουργεί με ενεργό φίλτρο άνθρακα που έχει μικρό ηλεκτροθετικό φορτίο που έλκει τα χημικά και τις ακαθαρσίες. Καθώς το νερό περνάει από τη θετικά φορτισμένη επιφάνεια του άνθρακα, τα αρνητικά ιόντα των κατάλοιπων του νερού έλκονται από στις επιφάνειες των κόκκων του άνθρακα. Με   εργονομικό σχεδιασμό, στόμιο ασφαλείας, μαλακό καπάκι . Πιστοποιημένα χωρίς BPA, Phthalates και PVC. Ασφαλές για επαναλαμβανόμενη χρήση. Κατασκευασμένη 100% από ανακυκλωμένο (RPET) υλικό εγκεκριμένο από την FDA. Το Bobble Infuse είναι ένα μπουκάλι νερού με φίλτρο άνθρακα με δυνατότητα προσθήκης φρούτων ή λαχανικών για γεύση στο φιλτραρισμένο νερό. Προτείνεται η αλλαγή του φίλτρου κάθε 2 μήνες ή μετά από κατανάλωση 150 λίτρων νερού. Πλένεται στο χέρι με ζεστό νερό. Η συσκευασία περιέχει ένα φίλτρο νερού.
16,50 
Bobble Infuse Γαλάζιο 590ml
Μπουκαλι φιλτραρίσματος Bobble Infuse   με φίλτρο ενεργού άνθρακα σε γαλάζιο χρώμα. Το μπουκλαλι Infuse Bobble   προσφέρει υγιεινό νερό καθημερινά   χωρίς κατάλοιπα, χημικά και οσμές. Φιλτράρει το νερό πολύ γρήγορα και περιορίζει τα βαριά μέταλλα (χαλκό, ψευδάργυρο, μόλυβδο, υδράργυρο και κάδμιο), χλώριο, οργανικά κατάλοιπα και οσμές. Λειτουργεί με ενεργό φίλτρο άνθρακα που έχει μικρό ηλεκτροθετικό φορτίο που έλκει τα χημικά και τις ακαθαρσίες. Καθώς το νερό περνάει από τη θετικά φορτισμένη επιφάνεια του άνθρακα, τα αρνητικά ιόντα των κατάλοιπων του νερού έλκονται από στις επιφάνειες των κόκκων του άνθρακα. Με   εργονομικό σχεδιασμό, στόμιο ασφαλείας, μαλακό καπάκι . Πιστοποιημένα χωρίς BPA, Phthalates και PVC. Ασφαλές για επαναλαμβανόμενη χρήση. Κατασκευασμένη 100% από ανακυκλωμένο (RPET) υλικό εγκεκριμένο από την FDA. Το Bobble Infuse είναι ένα μπουκάλι νερού με φίλτρο άνθρακα με δυνατότητα προσθήκης φρούτων ή λαχανικών για γεύση στο φιλτραρισμένο νερό. Προτείνεται η αλλαγή του φίλτρου κάθε 2 μήνες ή μετά από κατανάλωση 150 λίτρων νερού. Πλένεται στο χέρι με ζεστό νερό. Η συσκευασία περιέχει ένα φίλτρο νερού.
16,50