Τηλεφωνικές Παραγγελίες

25410 26137
698 9451515

Ambitas

Ambitas Gluneo Lite Ταινίες Μέτρησης Σακχάρου 50 τεμ
Ταινίες μέτρησης γλυκόζης αίματος GluNEO Lite τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίες χρησιμοποιούν το ένζυμο GDH (Αφυδρογονάση της Γλυκόζης) σε συνδυασμό με το συνένζυμο FAD (Φλαβινοαδενικό Δινουκλεοτίδιο). Προσφέρουν  ακρίβεια και ασφάλεια στα αποτελέσματα της μέτρησης. Οι ταινίες μέτρησης GluNEO Lite είναι σχεδιασμένες ώστε να μην επηρεάζονται από τα επίπεδα οξυγόνου.
12,99